Ingmar Heytze publiceerde in de NRC van 25 januari 2018 zijn hartekreet: Waarom zouden we poëzie lezen?

Halverwege stelt hij:
“Er zijn zelfs mensen die ik het liefst zou verbieden ooit een gedicht te lezen. Scholieren bijvoorbeeld. (…) Die mogelijkheid wordt me nu iets te vrijblijvend aangeboden. Uit al die goedbedoelde lespakketten, gedichtendagen en poëzieweken valt niet op te maken dat poëzie iets essentieels is voor het leven. Ze hinten eerder naar het omgekeerde: poëzie moet aan de man gebracht worden, want kennelijk begint geen geestelijk gezond mens er uit zichzelf aan.”

Kees ‘t Hart onderstreept dit nog eens in zijn essay op 29 januari in De Volkskrant:
“De beste poëzie is geen amusement, het gaat erin om het hoogste.”
“De Nederlandstalige ‘erkende’ poëzie bleek gemakzuchtig.”

 

01-01-01    04-04-04

Festival OLALA in Lienz, Oostenrijk, heeft Radio Inconsequentas uitgenodigd.
juli 2019