Begin mei berichtte ik in de Stadsbron over de leegloop bij Spoffin. Het complete productieteam legde zijn taken neer. In dat bericht ging ik niet dieper in op de specifieke situatie van die medewerkers. Dat wilden zij zelf ook niet. Jarenlang hebben zij hun ziel en zaligheid in het werk gelegd. Voor heel weinig geld veel werk verstouwen. Aan dat wrange is nog geen eind gekomen, want het is zeer de vraag of Spoffin bereid is wel te betalen voor reeds verrichte werkzaamheden.
Dat staartje toont de noodzaak aan om uitvoerig stil te blijven staan bij de verhoudingen in de kunstenwereld, nu dan specifiek in de festivalwereld. Radio Inconsequentas heeft dit aangepakt en twee ronde tafelgesprekken georganiseerd. (Twee, omdat het praktisch onmogelijk was iedereen gelijktijdig aan tafel te krijgen). De deelnemers aan het eerste gesprek waren Ida Bromberg, voormalig Spoffin medewerkster, Floor Visser, ingehuurde productiekracht bij Amersfoort Jazz, Jan Evers, muzikant en artiest, speelde bij zowel Spoffin als Amersfoort Jazz, Eric van der Velden, jarenlang kunstrecensent bij het Ad/Ac en nu medewerker bij De Stadsbron, Harmen Zijp, theaterman en onder meer organisator van het fringefestival Franje. Tot slot namen ook Dick Cools en Ron Jagers deel aan het gesprek. Zij zijn van Radio Inconsequentas.
Bij het tweede gesprek zijn aanweig Adinda van Wely, betrokken bij de ontwikkeling van de Fair Practice Code, Harmen Zijp, Alexander Beets, festival directeur van Amersfoort Jazz, Mike Iking, zakelijk leider van Spoffin, Eric van der Velde, Dick Cools, Ron Jagers.

Het complete gesprek vindt u ook op het Radio Inconsequentas kanaal bij soundcloud.com

Voor wat betreft de festival heeft Radio Inconsequentas niet onbetuigd gelaten. Vorig jaar heeft Radio Inconsequentas verslag gedaan van 5 festivals: https://www.radio-inconsequentas.nl/specials/
Dit jaar hebben we verslag gedaan van musicamundo2019.radio-inconsequentas.nl en gaan we met onze mobiele studio weer naar Rondje van de stad.